МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Дарители

Иван Христов Марокинджиев - габровски индустриалец;

Рада Драганова - Хану - радиожурналист;

O.L.V. Clinic - Aalst, Belgium;

Фондация "Марсел Дьо Бископ", гр. Аалст - Белгия

Клуб "Приятели на Белгия", гр. Габрово

Thun, Switzerland;