МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Конкурс за длъжности "Началник отделение"
Свободни работни места
Търг за продажба на недвижима собственост
Открит здравно консултативен център за майчино и детско здраве
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра
Конкурс за длъжности: "Главна медицинска сестра"
Конкурс за длъжност "Началник отделение"
Конкурс за длъжности: "Началник отделения"
Конкурс за длъжности: "Старши медицински специалист"
Обява за набиране на оферти за отдаване под наем на обекти при МБАЛ "Д-р Тота Венкова"
Kонкурс за длъжности: старша мед. сестра; старша акушерка и старши мед. лаборант
Конкурс за длъжността началник отделение на Отделение по акушерство и гинекология при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Преместване на ТЕЛК
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Прегледи от белгийски уролог

Свободни работни места

Свободни работни места в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД ГабровоЛекари:
1. Лекар, очни болести в Отделение по очни болести – 2
2. Лекар, урология в Отделение по урология – 1
3. Лекар, анестезиология и интензивно лечение в ОАИЛ – 2Медицински специалисти:
1. Медицинска сестра за Отделение по медицинска онкология –1
2. Медицинска сестра за Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 4
3. Медицинска сестра за Вътрешно отделение – 2
4. Медицинска сестра за Отделение по педиатрия – 3
5. Медицинска сестра за Хемодиализа - 2
6. Медицинска сестра за Спешно отделение - 3
7. Медицински лаборант за Клинична лаборатория – 5
8. Медицински лаборант за Отделение по клинична патология – 1Санитари:
1. Санитар в Операционен блок – 1