МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Телефони


Отделение / звеноДиректен телефонРаботно време за свързване
Отделение по анестезия и нтензивно лечение
Лекари066 899600от 8 до 14 часа
сестри066 899601от 8 до 19 часа
Кардиологично отделение   
Началник отделение066 899602от 8 до 14 часа
Лекари066 899603от 8 до 14 часа
медицински сестри066 899604от 8 до 19 часа
Интензивен сектор кардиологично отделение
Лекари066 899606от 8 до 14 часа
медицински сестри066 899607от 8 до 19 часа
инвазивна кардиология066 899608от 8 до 14 часа
 Вътрешно отделение
Началник отделение066 899609от 8 до 14 часа
Лекари сектор 1066 899610от 8 до 14 часа
Лекари сектор 2066 899611от 8 до 14 часа
медицински сестри сектор 1066 899612от 8 до 19 часа
медицински сестри сектор 2066 899613от 8 до 14 часа
медицински секретар066 899614от 8 до 19 часа
Инфекциозно отделение
Началник отделение066 899615от 8 до 14 часа
Лекари /медицински сестри066 899616от 8 до 19 часа
Отделение по хирургия
Началник отделение066 899617от 8 до 14 часа
Лекари066 899618от 8 до 14 часа
медицински сестри сектор 1066 899619от 8 до 19 часа
медицински сестри сектор 2066 899620от 8 до 19 часа
Медицински секретар066 899621от 8 до 14 часа
Операционен блок
старша сестра066 899622от 8 до 14 часа
медицински сестри066 899623от 8 до 19 часа
Отделение по ортопедия и травматология
Началник отделение066 899624от 8 до 14 часа
Лекари066 899625от 8 до 14 часа
медицински сестри066 899626от 8 до 19 часа
Отделение по медицинска онкология
Началник отделение066 899627от 8 до 14 часа
Лекари066 899628от 8 до 14 часа
медицински сестри066 899629от 8 до 19 часа
манпулационнна066 899630от 8 до 19 часа
приемен кабинет066 899631от 8 до 14 часа
мед. серетар066 899632от 8 до 14 часа
Отделение по нефрология и хемодиализа
Началник отделение066 899633от 8 до 14 часа
лекари отделение нефрология066 899634от 8 до 14 часа
медицински сестри отделение нефрология /медицински секретар066 899635от 8 до 19 часа
зала хемодиализа066 899636от 8 до 19 часа
лекари хемодиализа066 899637от 8 до 14 часа
Отделение по нервни болести
Началник отделение066 899638от 8 до 14 часа
Лекари066 899639от 8 до 14 часа
медицински сестри 066 899640от 8 до 19 часа
секретар066 899605от 8 до 14 часа
Отделение по урология
Лекари066 899641от 8 до 14 часа
медицински сестри 066 899642от 8 до 19 часа
Отделение по ушно носни гърлени болести
Лекари066 899643от 8 до 14 часа
медицински сестри 066 899644от 8 до 19 часа
Отделение по кожни и венерически болести
Началник отделение066 899645от 8 до 14 часа
Лекари066 899646от 8 до 14 часа
медицински сестри 066 899647от 8 до 19 часа
приемно конкултативен кабинет066 899648от 8 до 14 часа
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Началник отделение066 899649от 8 до 14 часа
физиотерапия066 899650от 8 до 14 часа
салон лечебна физкултура066 899651от 8 до 14 часа
Спешно отделение
приемен кабинет 066 89965224 часа
лекари066 89965324 часа
Педиатрично отделение
Началник отделение066 899654от 8 до 14 часа
Лекари066 899655от 8 до 14 часа
медицински сестри 066 899656от 8 до 19 часа
приемно конкултативен кабинет066 899657от 8 до 14 часа
Отделение по акушерство и гинекология
Началник отделение066 899658от 8 до 14 часа
старша акушерка066 899659от 8 до 14 часа
Лекари066 899660от 8 до 14 часа
акушерки066 899661от 8 до 19 часа
Неонатологично отделение
Лекари066 899662от 8 до 14 часа
акушерки066 899663от 8 до 19 часа
Отделение по очни болести
Лекари066 899664от 8 до 14 часа
медицински сестри 066 899665от 8 до 19 часа
Микробиологична лаборатория
Началник отделение066 899666от 8 до 14 часа
лаборанти066 899667от 8 до 14 часа
Клинична лаборатория
Началник отделение066 899668от 8 до 14 часа
лаборанти/ регистратура066 899669от 8 до 16 часа
дежурни лаборатни066 899670от 8 до 19 часа
Отделение по трансфузионна хематология
Началник отделение066 899671от 8 до 14 часа
лаборанти066 899672от 8 до 14 часа
Отделение по съдебна медицина,
съдебен лекар066 899673от 8 до 14 часа
Отделение по клинична патология
лекари066 899674от 8 до 14 часа
лаборанти066 899675от 8 до 14 часа
Отделение по образна диагностика
Началник отделение, лекари066 899676от 8 до 14 часа
лаборатни066 899677от 8 до 19 часа
скенер066 899678от 8 до 14 часа
ядрено магнитен резонанс066 899679от 8 до 14 часа
Функционални кабинети
Сестри ЕКГ066 899680от 8 до 14 часа
кабинет фиброгастроскопия, фибро колоноскопия 066 899681от 8 до 14 часа
Ехографски кабинет корем066 899682от 8 до 14 часа
Ехографски кабинет сърце /доплер066 899683от 8 до 14 часа
ЕЕГ066 899684от 8 до 14 часа
ЕМГ066 899685от 8 до 14 часа
Болнична стерилизация
Болнична стерилизация066 899686от 8 до 14 часа
Болнична аптека 
Болнична аптека – лекарствени продукти066 899687от 8 до 16:30 часа
Болнична аптека – медицински изделия066 899688от 8 до 16:30 часа
Административно стопански блок
Технически секретар на Изпълнителен директор066 899689от 8 до 16:30 часа
Заместник директор Медицинска дейност066 899690от 8 до 16:30 часа
Заместник директор - организация административни дейности 066 899691от 8 до 16:30 часа
Главна медицинска сестра066 899692от 8 до 16:30 часа
Главен счетоводител066 899693от 8 до 16:30 часа
счетоводство 066 899694от 8 до 16:30 часа
касиер066 899695от 8 до 16:30 часа
ТРЗ066 899696от 8 до 16:30 часа
Човешки ресурси066 899697от 8 до 16:30 часа
Звено общестни поръчки066 899698от 8 до 16:30 часа
юристконсулт и вътрешен одитор066 899699от 8 до 16:30 часа
Направление информационно осигуряване066 899700от 8 до 16:30 часа
информационен център/деловодство066 899701от 8 до 16:30 часа
склад вещеви066 899702от 8 до 16:30 часа
склад болнично бельо066 899703от 8 до 16:30 часа
архив066 899704от 8 до 16:30 часа
портиер066 899705от 8 до 19 часа
Парово стопанство066 899709от 8 до 16:30 часа
Кухня
Инструктор лечебно хранене066 899706от 8 до 16:30 часа
кухня 066 899707от 8 до 16:30 часа
хранителен склад066 899708от 8 до 16:30 часа