МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Преместване на ТЕЛК

Считано от 05.11.2013г. освидетелстването на пациенти от ТЕЛК ще се осъществява в Консултативна поликлиника, ул. „Брянска” № 1 – телефон за връзка 066/800 529.

Подаването на документи за освидетелстване до 15.11.2013г. ще се извършва в Картотеката на ТЕЛК в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово, а от 18.11.2013г. в Консултативна поликлиника, ул. „Брянска” № 1.