МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Отделение по клинична патология

В отделението се установяват две главни характеристики на заболяванията – вид и локализация на болестния процес. Основните дейности на отделението са хистопатологична и цитологична диагностика, аутопсионна дейност, съдебно-медицинска експертиза.

Лекари 066 899 674 от 8 до 14 часа
Лаборанти 066 899 675 от 8 до 14 часа

Старши медицински лаборант: Милена Димитрова
Началник отделение: д-р Станислав Рачев