МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Отделение по ортопедия и травматология

Високо специализирани методи за лечение на травматологични случаи. Консервативно и оперативно лечение на костни и мекотъкани увреди на горни и долни крайници, гръбначен стълб, гръден кош и таз. Извършват се ендопротезиране на тазобедрени стави, артроскопски изследвания и операции, ехографско изследване на стави. Разполага със самостоятелни операционни зали. Оборудвани със съвременна апаратура и инструментариум.

066 899 624 от 8 до 14 часа
Лекари 066 899 625 от 8 до 14 часа
Медицински специалисти 066 899 626 от 8 до 19 часа

Старша медицинска сестра Станка Райкова
Началник отделение д-р Евгени Белоев
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери