МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Отделение по ортопедия и травматология

Високо специализирани методи за лечение на травматологични случаи. Консервативно и оперативно лечение на костни и мекотъкани увреди на горни и долни крайници, гръбначен стълб, гръден кош и таз. Извършват се ендопротезиране на тазобедрени стави, артроскопски изследвания и операции, ехографско изследване на стави. Разполага със самостоятелни операционни зали. Оборудвани със съвременна апаратура и инструментариум.

066 899 624 от 8 до 14 часа
Лекари 066 899 625 от 8 до 14 часа
Медицински специалисти 066 899 626 от 8 до 19 часа

Старша медицинска сестра Станка Райкова
Началник отделение д-р Евгени Белоев
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери