МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК

Обслужва Габровска област.
Председател: д-р Васил Василев
Членове:
  • д-р Маргарита Русанова
  • д-р Евелина Кирякова
  • д-р Анелия Толева-Петрова
  • д-р Виолета Милчева
  • д-р Сюзан Садъкова-Томева
  • д-р Иван Ангелов
  • д-р Александър Атанасов


тел.:
066/ 800 529 ; 0877735831 - сътрудници ТЕЛК