МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Биография на д-р Тота Венкова

Д-р Тота Венкова е родена през пролетта 1855г. в гр. Габрово в семейството на Мария и Венко Чехларови. Рано остава сираче и благодарение на материалната помощ на Благотворителното женско дружество "Майчина грижа" през 1873г. завършва с отличен успех и примерно поведение първия випуск на Габровското петокласно девическо училище. Същата година става учителка в основния курс на училището.

С идването на руските войски през Руско-турската война 1877-1878г. всички училища са превърнати в лазарети. Тота Венкова постъпва като самарянка във военния лазарет и решава да посвети живота си на страдащите и болните. Руски военен лекар й помага да подаде молба за стипендия от Санктпетербургското благотворително дружество, която изразява голямо желание да се посвети на медицинската наука. Получава стипендия и заминава за Петербург да учи медицина. Прекъсва следването си заради заболяване и се връща в България. През 1883г. заминава отново за Санкт Петербург, като стипендиантка на Министерство на народната просвета. Завършва медицина през 1886г. и се връща в България и започва да работи като лекар в Русе, Велико Търново, Варна и София.

През 1893г. в Санкт Петербург специализира вътрешни и детски болести. Две години по-късно специалзира във Виена акушерство и гинекология. След завръщането си основава курсове за подготовка на акушерки към Александровска болница в гр. София. До 1900г. е училищен лекар в Софийската девическа гимназия.

Поради здравословни проблеми д-р Тота Венкова се оттегля от държавна работа и работи само на частна практика. Нейният дом в центъра на София се превръща в безплатна акушеро - гинекологична консултация. Така до края на дните си (почива на 23 декември 1921г.) тя помага на болни, бедни и безприютни.

В написаното от нея през 1920г. завещание оставя цялото си имущество на народа си, а именно: на санаториум за гръдно болни в Искрец за обзавеждане на павилион с 40 легла за лечение на туберкулозни деца; на Габровското девическо училище и на Софийския университет.