МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Кръводаряване

Нима не е чудо?
Твоята кръв да пулсира у някого и да му върне живота и вярата в доброто.

Всеки ден се прелива кръв на хора, които се нуждаят от нея.
Те разчитат на нас!
Техният живот зависи от нашата съпричастност!
Обръщаме се към Вас с надежда, че Вие ще ни подкрепите в усилията да осигуряваме кръв и кръвни продукти за лечение на болните хора и да бъде спасен застрашен човешки живот!
Кръвта, кръвните съставки и произведените от тях биопродукти са незаменими лечебни средства и до сега няма създаден общодостъпен изкуствен аналог. Единственият източник на тези лечебни средства е здравия човек.
Кръвта и произведените от нея биопродукти се използват при следните случаи:

  • остри кръвозагуби, причинени от травми;
  • лечение на тежки изгаряния;
  • планови и спешни хирургически и акушерски интервенции;
  • АВО и Rh несъвместимост между майка и плода;
  • лечение на злокачествени заболявания;
  • поддържане живота на пациента с различни вродени анемии и вроден дефицит на коагулационни фактори - хемофилии;
  • хиповолемичен шок и заболявания, свързани с хипопротеинемия и др.

Процедурата кръводаряване не крие абсолютно никакъв риск от заразяване, защото всички консумативи, които се използват за кръвовземане са стерилни, индивидуални и са за еднократна употреба.
Всички хора на възраст от 18 до 65 години, които нямат медицински противопоказания за това, могат да дарят кръв.
Кръводаряването не трябва да се извърши на гладно!
Необходимо е да се здрави и отпочинали!
На всяко лице, изявило желание да стане кръводарител се извършва медицинско освидетелствуване от лекар, включващо измерване на пулс, кръвно налягане и анамнеза за прекарани заболявания. Ако хемоглобинът е под 125g/l за жени и под 135g/l за мъже, кръводаряването не се разрешава.
Количеството на дарената кръв е между 405 и 450 ml.
Мъжете могат да даряват 5 пъти в една календарна година, а жените – 4 пъти.
Кръводарителите могат да получат резултатите от направените изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група 7 дни след кръводаряването.
Човешкият организъм разполага с естествени регулаторни механизми, които мобилизират кръвните съставки от кръвните депа. Дарената кръв се възстановява количествено за около едно денонощие, а качествено за 3-4 седмици, без да е необходимо каквито и да било медикаменти или специална храна.
Според Законът за кръводаряване и кръвопреливане, дарената кръв се използва за лечение на пациенти само в пределите на страната. Всяка страна трябва да се самозадоволява с кръв и кръвни продукти и това е основен принцип, който е възприет от цивилизованите страни.
Човешката кръв няма цена.
Тя носи живот.
Тя дарява живот.
Помогнете на тези, които имат нужда от кръв днес!
Дарете кръв!

От екипа на ОТХ, гр. Габрово