МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
19.10.2012
Политеческа партия ГЕРБ - Габрово

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
по случай професионалния празник на българския лекар
Деня на Св. Иван Рилски - Чудотворец

изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
18.10.2012
Трудна е задачата на лекарите в една епоха на насилие да тласкат с делата си думата хуманност. А обстоятелствата при които са поставени не спомагат да се прояви техният професионализъм. Но въпреки обстоятелствата има активни, силни личности които се открояват на фона на живота като Лекарите от Кардиологично отделение.
Искам да изкажа благодарност на всички от Кардиологично отделение които ми показаха че Българското здравеопазване съществува.Че има хора които са станали медици по призвание. Благодаря на всички които със своя професионализъм върнаха вярата ми в институцията Болница.
Благодаря специално на Д-р Рашкова, която ми показа, че човечността, познанието и желанието да се помага да болните съществува. Със своя професионализъм тя ми върна вярата в лекарите. Благодаря й от все сърце!
В нашия случай майка ми е неизлечимо болна /мултиплен миелом / и няма да оздравее но ние ще си тръгнем с огромна благодарност за всичко, с което улесниха дните й. За дългия ни престои персоналът от Кардиологично отделение ни се разкри в цялата си същност такива каквито са: отговорни към хората, човечни и безспорни професионалисти.

БЛАГОДАРИМ на всички от Кардиологично отделение санитарки, медицински сестри и лекари, които ме накараха да осъзная, че има хора които са носители на хуманността.
В днешно време когато ни засипват с информация за неприятни събития, искам да покажа на всички че има надежда, че добротата, човечността и професионализмът съществуват.
Благодаря! Всички работещи в Кардиология за нас остават с Големи сърца!


С уважение: М.Кръстева

изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
12.10.2012
От 08 до 12.10.2012г. МБАЛ "Д-р Тота Венкова" отбелязва 3 години от създаването на Инвазивната кардиология. Партньорството с OLV клиника гр. Аалст, Белгия направи възможна най-голямата и значимата инвестиция в Областната болница. Годишнината бе отбелязана с равносметка на работата на инвазивните кардиолози. За тези 3 години лекарите от МБАЛ "Д-р Тота Венкова" са се учили от най-добрите. В болницата са работили покойния вече д-р Доганов, доц. Гацов, д-р Пехливанова, д-р Кръстев.
Сега работят д-р Гергански, д-р Топалов, д-р Стоянов и д-р Смилов.
Гости са проф. Хендрикс и медицинските сестри Лизбет де Блок и Софи Брауеис. Началникът на Кардиологично отделение д-р Стоянов представи работата в инвазивната кардиология от създаването и с цифри и факти.
В дните от 8-12 се проведе обучение на специализанти по кардиология.
Д-р Хендрикс направи демонстрация на ротаблация с екип от медицинските сестри Лизбет де Блок и Софи Брауеис, а д-р Гергански и д-р Топалов демонстрираха два случая, като лекарите наблюдаваха процедурите в реално време.
Гост беше и доц. Тишева, която изнесе лекция.
Изпълнителният директор д-р Нели Савчева отбеляза, че вече има много инвазивни кардиолози в страната но това, което прави тази в Габрово по-различна е предоставената възможност специалистите да се обучават от най-добрите в Европа.
От създаването на Инвазивната кардиология два пъти в годината проф. Хендрикс и неговия екип работят в Габровската болница и провеждат обучения. Д-р Смилов и д-р Стоянов и 3 от медицинските сестри в Инвазивната кардиология са били на продължително обучение в OLV клиника.
Приемането на най-добрите европейски практики за МБАЛ "Д-р Тота Венкова" е реалност. Партньорството с OLV клиника се измерва с дарение в апаратура и взаимен обем, а от това печелят най-вече габровските пациенти, които имат възможност да бъдат диагностицирани и лекувани от най-добрите европейски специалисти и техните ученици от Габровската болница.
Намерението на ръководството на болницата е ежегодно да се провеждат Есенни дни на инвазивната кардиология, като се надява да привлече като участници голям брой от инвазивните центрове в страната.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
05.10.2012
МБАЛ Д-р Т.Венкова АД Габрово
OLV Hospital Aalst Belgium
МУ Плевен - Факултет Медицина


Със съдействиено на:
Astra Zeneka, BBraun, Sanofi-Aventis


ПРОГРАМА:

09.10.2012г /Вторник/

09.00 - 09.05 Откриване
09.05 - 09.30 Три години инвазивна кардиология Габрово – постижения и переспективи Д-р М. Стоянов МБАЛ Габрово
09.30 – 12.00 Ден на отворените врати – запознаване с работата в Инвазивна кардиология Габрово - консуматив, апаратура, поведение при пациента – Д-р Л. Смилов МБАЛ Габрово
12.00-13.00 Среща на Астра Зенека
Имаме ли нужда от по-различен подход при пациенти с много висок СС риск - Д-р М.Стоянов МБАЛ Габрово
Оптимизиране статегиите на лечение при пациенти с ОКС д-р П. Гергански МБАЛ Габрово
13.00 – Коктейл

10.10.2012г /Сряда/

09.00 -11.00 Live case демонстация от KatLab Габрово Ротаблациия от екип на OLV Hospital Aalst под ръководството на проф. G.Heyndrickx
11.00-12.00 Приложение на ОСТ и IVUS в инвазивната кардиология Д-р П. Гергански МБАЛ Габрово
12.00 -12.30 Среща BBraun
Медикамент излъчващ балон SeQuent Please– индикации и препоръки за лечение.
12.30 – 13.30 Коктейл
13.30 – 14.30 Ротаблацията като метод на лечение при коронарно – болни пациенти Проф G. Heyndrickx OLV Hospital Aalst Belgium.

11.10.2012г /Четвъртък/

09.00 - 11.00 Live case демонстация от KatLab Габрово - бифуркационна стеноза –третиране с бифуркационен стент Tryton. Д-р Пенко Гергански МБАЛ Габрово Д-р С. Топалов МБАЛ Габрово
11.00 – 12.00 – Приложението на FFR при гранично – сигнификантни стенози Проф. G. Heyndrickx OLV Hospital Aalst Belgium
12.00 -13.00– Антиагрегантна терапия при болни с ОКС Доц. д-р С.Тишева д.м. Медицински университет - Плевен

изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
27.09.2012
На 29 септември 2012г. във връзка с деня на сърцето, в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД се организират безплатни кардиологични прегледи от 9:00 до 13:00 ч. в приемно-консултативния кабинет на Кардиологично отделение.
Пациентите се записват предварително на тел. 800 253 вътр. 203.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
19.07.2012
Във връзка с осигуряване по-добро обслужване на спешни пациенти и подобряване организацията на движение в района на лечебното заведение, от месец август ще се въведе ограничение на достъпа на моторни превозни средства в района на болницата.
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
19.07.2012
Избран е изпълнител по Закон за обществените поръчки и вече започна ремонт на южната фасада на стационарния блок на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД.
Ремонта е финансиран от Министерство на здравеопазването, след подаден проект. Стойността на ремонта е 482 658.32 лв.

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
19.07.2012
След конкурс, съгласно Закон за лечебните заведения, са избрани следните началници на отделения в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД:

Д-р Любомир Гатев Лалев за длъжността началник отделение на Отделение по нуклеарна медицина;
Д-р Станислав Рачев Рачев за длъжността началник отделение на Отделение по клинична патология;
Д-р Красимира Колева Йорджева за длъжността началник отделение на Отделение по кожни и венерични болести;
Д-р Виктор Петров Стойчев за длъжността началник отделение на Отделение по ортопедия и травматология;
Д-р Светлана Иванова Малинова за длъжността началник отделение на Неонатологично отделение;
Д-р Цанка Иванова Сиромахова за длъжността началник отделение на Отделение по очни болести;
Д-р Галя Георгиева Влаева за длъжността началник отделение на Отделение по физикална и рехабилитационна медицина;
Д-р Николай Михайлов Влаев за длъжността началник отделение на Отделение по нервни болести;
Д-р Галя Янакиева Йовчева за длъжността началник отделение на Клинична лаборатория;
Д-р Тотьо Иванов Йовчев за длъжността началник отделение на Отделение по нефрология и хемодиализа;
Д-р Мая Радославова Димитрова за длъжността началник отделение на Отделение по трансфузионна хематология
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
13.03.2012
На 8 март 2012г. в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД беше открито напълно реновирано Кардиологично отделение с интензивни легла. Лечебното заведение инвестира собствени средства в размер на 160 000 лв. Отделението напълно отговаря на медицински стандарт по Кардиология. Разполага с мониторна станция за пациенти (закупена през 2011г.), ехокардиографи (дарени от O.L.V. Clinic), централна кислородна инсталация, резервно електрическо захранване, пожароизвестителна система и климатична инсталация.

Отделението е пример за добро партньорство между двата побратимени града Аалст и Габрово и двете партниращи си болници O.L.V. Clinic и МБАЛ "Д-р Тота Венкова" и неправителствения сектор в лицето на "Хора в помощ на България: Аалст-Габрово".

Гости на откриването бяха г-жа Таня Христова - Кмет на гр. Габрово, г-н Добрин Савчев - Зам. кмет на гр. Габрово, г-н Николай Сираков - Председателя на Общинския съвет, д-р Петър Стефанов - директора РЗИ, г-н Захари Дошков - директор РЗОК, г-н Марк Михилсен - Н. Пр. Посланика на Кралство Белгия, д-р Етиен Фонтейн - Председател на Фондация "Хора в помощ на България: Аалст-Габрово", г-н Вили Ван Импе - Почетен консул на България в Източна Фландрия, г-жа Ан Ван де Стеен - Зам. кмет на гр. Аалст, г-н Люк Ван ден Бремт - Директор на O.L.V. Clinic.

Всички гости изразиха задоволство, че болницата подобрява условията за лечение на пациентите и е стабилна финансово.

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
13.03.2012
На 6 и 7 март 2012г. в МБАЛ" Д-р Тота Венкова" се проведоха работни срещи с гостуваща делегация от гр. Аалст - Белгия. В състава на официалната делегация бяха д-р Етиен Фонтейн - Председател на Фондация "Марсел де Бископ Аалст- Габрово", г-н Вили Ван Импе - Почетен консул на България в Източна Фландрия и г-н Люк Ван ден Бремт - Директор на O.L.V. Clinic. Тема на обсъждане беше развитието на партньорските отношения между двете болници.

През 2009г. частната O.L.V. Clinic инвестира над един милион лева в габровската болница с цел по-добра медицинска грижа за пациентите от Област Габрово и реинвестиране на печалбата от инвазивната кардиология в подобряване на инфраструктурата. На работните срещи се анализираха детайлно финансовите показатели на лечебното заведение и приоритетите.

Директора на O.L.V. Clinic г-н Бремт изрази пълна готовност да продължи партньорството между двете болници. В O.L.V. Clinic ще продължават да се обучават лекари от МБАЛ "Д-р Тота Венкова", като ще се разширява обмена. През 2012г. в O.L.V. Clinic ще специализира кардиолога д-р Лъчезар Смилов. Специализацията му ще бъде в областта на инвазивната кардиология и имплантиране на постоянни пейсмейкъри. До края на годината за специализация се планира да заминат ортопед, гастроентеролог и патолог, а в габровската болница ще работят уролога д-р Фонтейн, ортопед и патологоанатом от O.L.V. Clinic.

O.L.V. Clinic ще продължи да дарява апаратура и болнично оборудване. Ръководството на болницата запозна г-н Бремт с нуждите на лечебното заведение.

На среща с лекарите, които са специализирали в O.L.V. Clinic, г-н Бремт изрази задоволството си от настъпилите положителни промени в лечебното заведение - положителен финансов резултат за 2011г. и 2010г., създаване на приоритети, привличане на донорски средства и нови инвестиции.

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина
Отиди на страница  1 2 3 ... 8 9 10 11

Категории новини