МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
11.03.2014
През февруари 2014 година в Москва, Русия, излезе от печат на руски език „Национално ръководство Съдебна медицина и съдебно-медицинска експертиза”, под редакцията на чл.кор. РАМН проф. Ю. Пиголкин и под егидата на Всеросийското общество на съдебните медици и Асоциацията на медицинските общества по качеството. Ръководството е от фундаментален тип (728 стр.) и е предназначено за специалисти по съдебна медицина. Сред авторитетните руски професори – автори на ръководството, е и името на единствения автор от България - д-р Янко Колев, д.м. – началник на отделението по Съдебна медицина при МБАЛ ”Д-р Тота Венкова”АД, гр. Габрово. Той е написал една от главите в ръководството, касаеща съдебно-ентомологичното изследване при експертиза на труп. Авторът е и хоноруван лектор към Медицински Университет – Плевен, където чете на английски език лекции по съдебна медицина на чуждестранните студенти по медицина от V курс.
 


изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина