МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
19.06.2015

На 18 юни 2015г. в Област Габрово се проведе областно пълномащабно учение на тема „Дейност на органите на изпълнителна власт, силите за реагиране на единната спасителна система и комуникационно – информационна система по въвеждане на плановете, вземане на решение и действие на силите за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на земетресение, пожар и инцидент с опасно химическо вещество в обекти от критичната инфраструкура”.
Целите на обучението са повишение на знанията, уменията и практическите навици на състава на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД по оповестяване, събиране на информация и практически действия по време на природно бедствие.
Една от най-важните дейности – триажа в лечебното заведение бе поверен на д-р Петър Панайотов и д-р Тодор Вачев, участници в мисии в Афганистан, мед. ф. Цветомир Недялков и ст. м. с. Павлина Йорданова, ст. м. с Евгения Дабева, м. с. Галя Петрова, м.с. Петранка Стефанова. Ръководството на болницата има амбиции да провежда обучение на персонала поне два пъти годишно.


Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
 


изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина