МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
26.08.2015
На 25 август 2015г. в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” се проведе текуща пресконференция по проект „BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, „МБАЛ-Габрово АД изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”.
Присъстваха от Министерство на здравеопазването - д-р А. Персенски Заместник министър, д-р Елвира Фотева – директор дирекция и Марияна Василева – ръководител СРИП, г-жа Таня Христова – кмет на Община Габрово, г-н Н. Сираков – Областен управител и г-н Д. Валачев – Заместник областен управител.
Присъстващите бяха запознати с напредъка на проекта на стойност 5 535 608.77лв., от тях 4 678 744.21лв. Лечебното заведение вече е получило санитарен автомобил, 16 срезов компютърен томограф, дигитален графично-скопичен рентгенов апарат, С –рамо, видеогастроскоп, видеоколоноскоп, видеобронхоскоп, миялни дезинфекционни машини, 4D ехограф, два анестезиологични апарата, лапароскопска апаратура.
Част от апаратурата вече е монтирана и лекарите работят с нея.
Голяма част от лекарите, които ще работят с новата апаратура са обучавани в O.L.V. Clinik в гр. Аалст – Белгия.
Журналистите бяха запознати на място с новата апаратура и ремонтните дейности.
Част от апаратурата – видеогастроскоп, видеоколоноскоп, видеобронхоскоп, 4D ехограф, анестезиологичните апарати и лапароскопска апаратура вече работят. Рентгеновата апаратура ще бъде лицензирана и ще заработи до края на Септември, а ядрено магнитния резонанс ще бъде доставен на 2 Септември 2015г.. Два от общо четирите асансьора са монтирани и ще бъдат въведени в експлоатация, след което ще бъдат монтирани другите два.

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
 


изглед за печат изпрати на приятел създай pdf с тази новина