Подготовка на работното място за COVID-19
(Категория: Събития)
Публикувано от mbal
събота 07 март 2020 - 23:22:20


 
 

Подготовка на работното място за COVID-19

 
През януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви огнището на ново коронавирусно заболяване в провинция Хубей, Китай, за критична ситуация в областта на общественото здравеопазване, пораждаща международна загриженост. СЗО заяви, че има висок риск от разпространение на коронавирусното заболяване през 2019 г. (COVID19) и в други страни по света.
 
СЗО и органите за обществено здраве по света предприемат действия за овладяване на огнището на COVID-19. Въпреки това дългосрочният успех не може да се приеме за даденост. Всички слоеве на нашето общество - включително бизнеса и работодателите - трябва да се включат, ако искаме да спрем разпространението на това заболяване.
 
Как се разпространява COVID-19?
 
В случай че човек, който има COVID-19, кашля или издишва, се отделят капчици заразена течност. Повечето от тези капчици попадат върху близки повърхности и предмети - като бюра, маси или телефони. Хората могат да се заразят с COVID-19 чрез докосване на замърсени повърхности или предмети - и след това да докоснат очите, носа или устата си. Ако стоят в близост до човек с COVID-19, те могат да се инфектират, като вдишват капки, изкашляни или издишани от заболелите. С други думи, COVID-19 се разпространява по подобен на грипа начин. Повечето лица, заразени с COVID-19, изпитват леки симптоми и се възстановяват. Някои обаче могат да развият по-сериозно заболяване и да се нуждаят от болнична помощ. Рискът от сериозни заболявания нараства с възрастта: хората над 40 години са по-уязвими от тези под 40 години. Хората с отслабена имунна система и с диабет, сърдечни и белодробни заболявания също са поуязвими спрямо сериозни заболявания.
 
Обикновени начини за предотвратяване разпространението на COVID-19 на Вашето работно място
 
Мерките, изискващи малко средства, посочени по-долу, ще ви помогнат да предотвратите разпространението на инфекции на работното ви място, като настинки, грип и стомашни вируси, и да защитите вашите клиенти, изпълнители и служители.  
 
Работодателите трябва да започнат  с тези процедури сега, дори ако COVID-19 не е потвърден в общностите, където работят. Те могат да намалят загубените работни дни поради болест и да спрат или забавят разпространението на COVID-19, ако стигне до някое от вашите работни места.
 
Уверете се, че работните ви места са чисти и хигиенични oПовърхностите (например бюра и маси) и предметите (например телефони, клавиатури) трябва редовно да се избърсват с дезинфектант. Защо? Замърсяването върху повърхности, докоснати от служители и клиенти, е един от основните начини за разпространение на COVID-19.  
 
     
Насърчавайте редовното и цялостно миене на ръцете от служители, изпълнители и клиенти
 
     
 Поставете дозатори с препарат за почистване на ръцете на видни места около работното място. Уверете се, че тези дозатори редовно се пълнят.
 
     
 Поставяйте информационни табла, популяризиращи миенето на ръцете – попитайте за тях местния орган по обществено здраве или погледнете на сайта www.WHO.int.
 
o  
Комбинирайте това с други мерки за комуникация, като предлагане на ръководства от служители по безопасност и здраве при работа, инструктажи по време на работни съвещания и информация по Интранет за насърчаване на миенето на ръце. oУверете се, че персоналът, изпълнителите и клиентите имат достъп до места, където могат да мият ръцете си със сапун и вода.
 
o  
Защо? Измиването убива вируса върху ръцете и предотвратява разпространението на COVID-19.
 
 
 
     
Насърчаване на хигиена на дихателната система на работното място.
 
o  
Поставяне на информационни табла, насърчаващи хигиената на дихателната система. Комбинирайте това с други мерки за комуникация, като предлагане на ръководства от служители по безопасност и здраве при работа, инструктажи по време на работни съвещания и информация по Интранет и т.н.  oУверете се, че има налични обикновени хирургични маски за лице и/или хартиени кърпи на работните ви места за тези, при които се появи хрема или кашлица по време на работа, заедно със затворени кошчета за хигиенично изхвърляне на отпадъците.
 
 
 
 
 
o  
Защо? Добрата дихателна хигиена предотвратява разпространението на COVID-
 
19.
 
 
 
     
Съветвайте служители и/или контрагенти да се консултират съгласно националните препоръки за пътуване, преди командировка.
 
 
 
     
Информирайте своите служители, контрагенти и клиенти, че ако COVID-19 започне да се разпространява във вашата общност, всеки с дори лека кашлица или ниска температура (37,30 C или повече) трябва да остане у дома. Те също трябва да останат вкъщи (или да работят в къщи), ако им се е наложило да приемат лекарства, като парацетамол/ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, които могат да прикрият симптомите на инфекция. oПродължавайте да комуникирате и популяризирате препоръката, че хората трябва да стоят вкъщи, дори ако имат само леки симптоми на COVID-19. oПоставяйте информационни табла с това съобщение на работните си места. Комбинирайте това с други комуникационни канали, често използвани във вашата организация или бизнес. oВашите служби по трудова медицина, местният орган за обществено здраве или други партньори може да са разработили материали за кампании за популяризиране на това послание. oПояснете на служителите, че ще могат да отчитат това време като отпуск по болест.
 
Имате предвид, когато пътувате вие и/ или вашите служители
 
     
Преди пътуване oУверете се, че вашата организация и нейните служители разполагат с най-новата информация за областите, в които COVID-19 се разпространява. Можете да намерите това на:
 
 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/oВъз основа на най-новата информация, вашата организация трябва да оцени ползите и рисковете, свързани с предстоящите планове за пътуване. oИзбягвайте да изпращате служители, които може да се изложат на по-висок риск от сериозно заболяване (напр. по-възрастни служители и такива с диабет, сърдечни и белодробни заболявания) в области, където COVID-19 се разпространява.
 
 oУверете се, че всички лица, пътуващи до места, потвърждаващи COVID-19, са информирани от квалифициран специалист (например служба по трудова медицина, личен лекарили местен обществен здравен партньор). oПомислете за снабдяване на служителите, които ще пътуват, с малки бутилки (под 100 мл) дезинфектант на алкохолна основа. Това може да улесни редовната дезинфекция на ръцете.
 
 
 
     
Докато пътувате:
 
o  
Насърчавайте служителите редовно да мият ръцете си и да стоят поне на метър от хора, които кашлят или кихат.
 
o  
Уверете се, че служителите знаят какво да правят и с кого да се свържат, ако се чувстват зле по време на пътуване. oУверете се, че вашите служители спазват инструкциите на местните власти, където пътуват. Ако местните власти им кажат например да не отиват някъде, те трябва да се съобразят с това. Вашите служители трябва да спазват всички местни ограничения за пътуване, движение или обществени мероприятия.
 
 
 
     
Когато вие или вашите служители се върнете от пътуване:
 
o  
Служителите, завърнали се от район, където се разпространява COVID-19, трябва да се наблюдават за симптомите в продължение на 14 дни и да мерят температурата си два пъти на ден. oАко развият дори лека кашлица или ниска температура (т.е. температура 37,30 С или повече), те трябва да стоят вкъщи и да се самоизолират. Това означава да се избягва близък контакт (един метър или по-близо) с други хора, включително с членове на семейството. Те трябва също да се обадят на своя личен лекарили на местния отдел за обществено здраве, като им предоставят подробности за последните си пътувания и симптоми.
 
Подготовка на вашия бизнес в случай, че COVID-19 бъде потвърден във вашата общност
 
     
Разработете план какво да направите, ако служител се разболее и има съмнение за COVID-19 на някое от вашите работни места. oПланът трябва да обхваща настаняването на болния в стая или зона, където да бъде изолиран от другите на работното място, ограничаване на броя на хората, които имат контакт с болния, и свързване с местните здравни власти.
 
  
 
oПомислете как да идентифицирате хората, които могат да бъдат изложени на риск, и да ги подкрепите, без да се слага стигма и дискриминация на работното място. Това може да включва лица, които наскоро са пътували в район, за който са докладвани случаи на заболяването, или друг персонал, за който има условия да се изложи на по-висок риск от сериозни заболявания (например при диабет, сърдечни и белодробни заболявания, по-напреднала възраст). oУведомете местните органи по обществено здраве, че разработвате план и потърсете тяхното участие.
 
 
 
     
Популяризирайте редовно дистанционната работа в цялата организация. Ако е налице огнище на COVID-19 във вашата общност, здравните власти могат да посъветват хората да избягват градския транспорт и местата с много хора. Дистанционната работа ще помогне на бизнеса ви да продължи да работи, докато вашите служители остават в безопасност.
 
 
 
     
Разработете план за действие и непрекъснатост на бизнеса в извънредни ситуации за общностите, където вашият бизнес е действащ.
 
o  
Планът ще ви помогне да подготвите вашата организация за случай на огнище на COVID-19 на работните места или общността. Може да важи и за други спешни здравни състояния.
 
o  
Планът трябва да се занимава с това, как да поддържате бизнеса си дори ако значителен брой служители, изпълнители и доставчици не могат да дойдат до вашата бизнес организация - било поради местни ограничения за пътуване, или защото са болни. oИнформирайте своите служители и изпълнители за плана и се уверете, че са запознати с това, което трябва да направят – или да не правят съгласно плана. Подчертайте ключовите моменти, като важност да останат далеч от работата дори ако имат само леки симптоми или е трябвало да приемат лекарства (напр. парацетамол, ибупрофен), които могат да замаскират симптомите. oБъдете сигурни, че вашият план е насочен към психичното здраве и социалните последици вслучай на потвърждаване на COVID-19 на работното място или в общността и предлагайте информация и подкрепа.
 
o  
За малки и средни предприятия без вътрешнофирмен персонал за подкрепа на здравето и благополучието, разработете партньорства и планове със службите по трудова медицина и местните здравни и социални служби преди настъпване на ситуация.
 
  
 
o  
Вашият местен или национален орган за обществено здраве може да бъде в състояние да предложи подкрепа и насоки при разработването на плана.
 
 
 
Запомнете:
 
Сега е моментът да се подготвите за COVID-19. Обикновените предпазни мерки и планирането могат да бъдат от съществена полза. Действията сега ще помогнат да защитите вашите служители и вашия бизнес.
 
 
 
Как да бъдем информирани:
 
Можете да намерите последната и най-нова информация от СЗО за това къде се разпространява COVID-19:
 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
 
 
 
Съвети и насоки от СЗО относно COVID-19
 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019https://www.epi-win.com/Новина от МБАЛ Д-р Тота Венкова гр. Габрово
( http://www.mbalgabrovo.com/news.php?extend.112 )