МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Сърдечно-съдовите заболявания са главната причина за смърт в света

- понеделник 16 май 2011 от Д-р П. Гергански Преглед на авторите
Сърдечно-съдовите заболявания са главната причина за смърт в света. Нашата старна не е изключение от това правило и за съжаление е сред водещите по
заболеваемост и смъртност сред европейските страни. Ето защо сърдечно-съдовите заболявания са главното предизвикателство за своевременна диагностика и лечение.
Като такива тe са обект на инвазивната кардиология – модерна, високотехнологична и скъпоструваща специалност. Тя включва поредица от процедури, които са златен стандарт в диагностиката и осигуряват ефективно и минимално травматично лечение на повечето сърдечни-съдови заболявания.
Отделението по Инвазивна кардиология към МБАЛ „Тота Венкова” АД е едно от последните открити в България. Главните цели които си поставихме със създаването и развитието му, е да осигурим на жителите на Габровска област висококвалифицирана помощ в областта на сърдечно- съдовите заболявания, да намалим смъртността и инвалидността от тях с методите на инвазивната кардиология. Благодарение на сътрудничеството с болница O.L.V. гр. Аалст, Белгия разполагаме с една от най-модерните катетеризационни лаборатории в страната, разполагаща с ангиографски апарат от последно поколение на фирмата General Electric, модул за FFR и много друга апаратура необходима за осъществяване на тези цели. Инсталираният ангиорграфски апарат се отличава с модерен дизайн, позволява извършване на всички видове кардиологични процедури, както и изследване на всички региони на човешкото тяло. Високото качество на образа благодарение на използвания изцяло дигитален детектор и използваните нови технологии водят до намаляване на рентгеновата доза както за пациентите, така и за работещия екип което в последните години е един от основните критерии за модерна рентгенова апаратура. Независимо от това, основният залог за изпълнението на нашите цели е нашият екип. Освен лекари и сестри с опит в катетеризационната лаборатория, специализирали у нас и в чужбина ние работим в тясна връзка с колегите от Националната кардиологична болница в гр. София и болницата O.L.V. в гр. Аалст, Белгия издигащо качеството на предлаганите услиги на европейско ниво.
Съвременната апаратура позволява да се извършват високоспециализирани инвазивни съдови изследвания и процедури, като коронарография, балонни дилатации и имплантиране на стентове. Сърдечната катетеризация е инвазивна процедура, при която посредством катетри (малки тънки тръбички) се впръсква контрастно вещество за изобразяване на съдовете кръвоснабдяващи сърдечния мускул (коронарография). Катетрите влизат в тялото през артерия или вена (на ръката или крака). За времето през което работи лабораторията 99% от пероцедурите са осъществени през радиалната артерия на ръката включително и случайте на остър миокарден инфаркт. Това позволява на пациента веднага след завръщането си в болничната стая да се движи свободно без ограничения, докато при катетеризация през артерията на крака се налага няколко часово обездвижване на легло. Чрез коронарографията на болни със стенокардия (гръдна жаба) и сърдечен инфаркт се установяват стеснения или запушвания на коронарните артерии, които могат да бъдат премахнати с раздуване на балон или поставяне на стент (метална пружинка, която премахва стеснението или запушването). Доказано е, че отпушването на артерията с балон и стент намалява значително опасността за живота на болния, както и големината на инфаркта в сравнение с всички други методи на лечение. Допълнителни диагностични възможности дава FFR изследването, което позволява диагностично уточняване на хемодинамичната значимост на стенозата и съответно уместно ли е или не имплантирането на стент в коронарната артерия.
При нас се диагностицират и лекуват пациенти със следните кардиологични заболявания:
 • остър миокарден инфаркт;
 • диагностика на клапни заболявания;
 • сърдечна катетеризация при болни с вродени или придобити сърдечни пороци;
 • перикардити;
 • ритъмно - проводни нарушения;
 • артериална хипертония;
 • остра и хронична сърдечна недостатъчност;
 • патология на периферните артерии;

Независимо от своевременната диагностика и модерно лечение главната задача при сърдечно – съдовите заболявания си остава профилактиката . В тази връзка е важно да се знаят рисковите фактори за исхемична болест на сърцето и тяхното избягване. Като оставим настрана тези който немогат да бъдат преодолени, като например възраст, пол и наследвената обремененост има и такива които могат да бъдат елиминирани или да се намали тяхното неблагоприятно влияние. Към последните спадат: тютюнопушене, високо кръвно налягане (хипертония), затлъстяване, намалена физическа активност, нарушения в мастната обмяна и захарен диабет. Това означава, че профилактичните мерки трябва да се провеждат в цялото общество и могат да се сведат до следното:
 • Въздържание от тютюнопушене;
 • Здравословно хранене;
 • Физическа активност: ежедневно умерено натоварване от поне 30мин.;
 • ВМІ<25 кг/кв.м и липса на централен тип затлъстяване;
 • АН <140/90 mmHg;
 • Общ холестерол < 5 mmol/L;
 • LDL холестерол < 3 mmol/L;
 • Кръвна захар < 6 mmol/L;
 • ако се налага да се предпише терапия;


май, 2011г.
гр. Габрово