МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Ръководство

Изпълнителен директор: д-р Минко Цвятков Михов

Зам. директор медицински дейности: д-р Георги Стайков

Зам. директор организ. на административните дейности:

Главна медицинска сестра: Радка Колева

Главен счетоводител: Иванка ГанчеваСъвет на директорите:
Председател: :д-р Нели Иванова Савчева
Член: Мариана Колева- Министерство на здравеопазването
Изпълнителен директор: д-р Минко Цвятков Михов