МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Линкове

Категория: Полезни връзки
Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет
Адрес: 1194 София, бул. "Дондуков" №1
Министерство на здравеопазването на Република България
Национална здравноосигурителна каса
Изпълнителна Агенция по Лекарствата
Национален Осигурителен Институт
Български Лекарски Съюз
Регионален съюз на болниците "Стара планина"
Община Габрово
Областна администрация Габрово