МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Амбулаторни процедури

СПИСЪК
НА ИЗВЪРШВАНИТЕ АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ
от МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово
съгласно Договор № 070540 / 25.05.2017 г.


1. АПр № 1 – „Хрониохемодиализа”;
2. АПр № 2 – „Перитонеална диализа с апарат”;
3. АПр № 3 – „Перитонеална диализа без апарат”;
4. АПр № 4 – „Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия” - АПр ще се изпълнява в ХО, в Отделение по
нефрология - без процедура с код 86.07, в ОАИЛ - само за код 86.07;
5. АПр № 5 – „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания” – за възраст над 18 години;
6. АПр № 6 – „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания” – за възраст над 18 години;
7. АПр № 7 – „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания” – за възраст над 18 години;
8. АПр № 8 – „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия” – за възраст над 18 години;
9. АПр № 10 – „Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация” – за възраст над 18 години;
10. АПр № 11 – „Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика”;
11. АПр № 12 – „Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия”;
12. АПр № 16 – „Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис”;
13. АПр № 17 – „Диагностика и лечение на еритродермии”;
14. АПр № 18 – „Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност”;
15. АПр № 19 – „Оперативно отстраняване на катаракта”;
16. АПр № 20 – „Хирургично лечение на глаукома”;
17. АПр № 21 – „Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност” - без процедури с код: 12.14, 12.59, 12.73, 13.65, 14.24, 14.34, 14.35;
18. АПр № 22 – „Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник”;
19. АПр № 23 – „Малки оперативни процедури на таза и долния крайник”;
20. АПр № 24 – „ Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система”;
21. АПр № 25 – „Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия”;
22. АПр № 26 – „Амбулаторни хирургични процедури”;
23. АПр № 28 – „Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви”;
24. АПр № 29 – „Поетапна вертикализация и обучение в ходене”;
25. АПр № 30 – „Напасване на протеза на горен или долен крайник”;
26. АПр № 33 – „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема”;
27. АПр № 34 – „Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт”;
28. АПр № 35 – „Сцинтиграфски изследвания”;
29. АПр № 38 – „Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО”;
30. АПр № 39 – „Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит”;
31. 31. АПр № 40 – „Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза” – за възраст над 18 години;
32. АПр № 41 – „Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза” – за възраст над 18 години;
33. АПр № 99 – „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП ....................“;

[/left]