МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Клинични пътеки

[left]СПИСЪК
НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ,
от МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово

съгласно Договор № 070593 / 25. 05. 2017 г.


1. КП № 1 – „Стационарни грижи при бременност с повишен риск”;
2. КП № 2 – „Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск”- без диагностични процедури с кодове: 75.1, 75.33 и 75.35;
3. КП № 3 – „Оперативни процедури за задържане на бременност”;
4. КП № 4.1 – „Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително”;
5. КП № 4.2 – „Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г. с. на плода”;
6. КП № 5 – „Раждане”;
7. КП № 6 – „Грижи за здраво новородено дете”;
8. КП № 7 – „Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест”;
9. КП № 8 – „Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест”;
10. КП № 9 – „Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест”;
11. КП № 10 – „Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест”;
12. КП № 11 – „Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама”;
13. КП № 13 – „Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест”;
14. КП № 14 – „Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест”;
15. КП № 15.1 – „Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото” - за новородени над 1200 гр;
16. КП № 15.2 – „Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото” - за новородени над 1200 гр;
17. КП № 16 – „Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение”;
18. КП № 17 – „Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания” - в условия на спешност за възраст над 18 години;
19. КП № 18 – „Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация” - в условия на спешност за възраст над 18 години;
20. КП № 20 – „Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания” - в условия на спешност
за възраст над 18 години и без процедури с код: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53 и 39.90;
21. КП № 23 – „Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация” - в условия на спешност за възраст над 18 години;
22. КП № 24 – „Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове” - в условия на спешност за възраст над 18 години;
23. КП № 25 – „Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване” - в условия на спешност;
24. КП № 26 – „Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение” - в условия на спешност;
25. КП № 27 – „Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик”;
26. КП № 28 – „Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение” - в условия на спешност;
27. КП № 29 – „Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация”;
28. КП № 30 – „Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация” - за възраст над 18 години;
29. КП № 31 – „Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит” - за възраст над 18 години;
30. КП № 32 – „Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда” - за възраст над 18 години;
31. КП № 33 – „Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения”;
32. КП № 35 – „Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст”;
33. КП № 36 – „Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик” - за възраст над 18 години;
34. КП № 37 – „Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик” - за възраст над 18 години;
35. КП № 38 – „Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация”;
36. КП № 39 – „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст”;
37. КП № 40.1 – „Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст”;
38. КП № 40.2 – „Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст”;
39. КП № 41.1 – „Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години ”;
40. КП № 41.2 – „Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години”;
41. КП № 42.1 – „Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години”;
42. КП № 44 – „Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията” – клиничната пътека ще се изпълнява в отделение по УНГ само за процедури с код: 31.93 и 98.15;
43. КП № 45 – „Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система”;
44. КП № 47 – „Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация”;
45. КП № 48 – „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст”;
46. КП № 49 – „Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст”;
47. КП № 50 – „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза”;
48. КП № 51 – „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза”;
49. КП № 52 – „Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив”;
50. КП № 53 – „Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив”;
51. КП № 54 – „Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) ”;
52. КП № 56 – „Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми”;
53. КП № 57 – „Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити”;
54. КП № 60 – „Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък” - за възраст над 18 години;
55. КП № 61 – „Диагностика и лечение на мултипленна склероза” - за възраст над 18 години;
56. КП № 62 – „Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи”;
57. КП № 63 – „Лечение на епилептичен статус”;
58. КП № 64.1 – „Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години”;
59. КП № 64.2 – „Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години”;
60. КП № 65 – „Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация”;
61. КП № 66 – „Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация”;
62. КП № 67 – „Диагностика и лечение на паркинсонова болест”;
63. КП № 68 – „Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт”;
64. КП № 69 – „Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт”;
65. КП № 70 – „Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит” - за възраст над 18 години;
66. КП № 71 – „Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво”;
67. КП № 72 – „Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт”;
68. КП № 73 – „Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума”;
69. КП № 74 – „Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума”;
70. КП № 75 – „Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)”;
71. КП № 76 – „Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания” – без диагностика и лечение на: Специфично лечение при болест на Уилсън и хемохроматоза, Антивирусно лечение на хронични вирусни хепатити и цирози и Специфична/патогенетична терапия при редки чернодробни заболявания и авто- имунни заболявания на черния дроб, както и лечение на възникналите – при лица над 18 години и без код К71.2;
72. КП № 78.1 – „Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години”;
73. КП № 78.2 – „Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години”;
74. КП № 79 – „Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза” - за възраст над 18 години;
75. КП № 84 – „Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит ”;
76. КП № 87.1 – „Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години”;
77. КП № 87.2 – „Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години”;
78. КП № 88.1 – „Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години”;
79. КП № 88.2 – „Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години”;
80. КП № 92 – „Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози”;
81. КП № 93 – „Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата”;
82. КП № 94 – „Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен”;
83. КП № 96 – „Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити”;
84. КП № 97 – „Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин”;
85. КП № 98 – „Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром”;
86. КП № 99 – „Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги”;
87. КП № 100 – „Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е” - за код: B15.0 ще се работи само при състояние на хепатална кома, които са нетранспортабилни;
88. КП № 101 – „Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D” - за кодове: B16.0 и В16.2 ще се работи само при състояние на хепатална кома, които са нетранспортабилни;
89. КП № 103 – „Диагностика и лечение на покривни инфекции” - без диагнози с код: A35, A82.0 и A82.1;
90. КП № 104 – „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения”;
91. КП № 105 – „Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески”;
92. КП № 106.1 – „Токсоалергични реакции при лица над 18 години”;
93. КП № 106.2 – „Токсоалергични реакции при лица под 18 години”;
94. КП № 107 – „Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови”;
95. КП № 108 – „Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне”;
96. КП № 111 – „Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст”;
97. КП № 113.1 – „Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)”;
98. КП № 113.2 – „Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни”;
99. КП № 114 – „Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма”;
100. КП № 115 – „Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми”;
101. КП № 126 – „Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)” - за възраст под 18 години;
102. КП № 127 – „Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност” - за възраст над 18 години - само за диагнози с код I80.2 и I82.1 и за възраст под 18 години;
103. КП № 129 – „Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ” - за възраст под 18 години;
104. КП № 130 – „Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност” - без процедури с код: 15.11, 15.12, 15.13, 15.19, 15.21, 15.22, 15.29, 15.3, 15.4, 15.5 и 15.9;
105. КП № 131 – „Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност” - без процедура с код 11.79;
106. КП № 133 – „Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми”;
107. КП № 134 – „Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му”;
108. КП № 136 – „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност” – съгласно стандарт УНГ за ІІ-ро ниво на компетентност и без дейности за кохлеарно имплантиране;
109. КП № 137 – „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност”;
110. КП № 138 – „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност”;
111. КП № 139 – „Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести”;
112. КП № 140 – „Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести” – в отделение по УНГ като цяло, а в детско отделение само за диагнози с код: J03.0 и J03.8;
113. КП № 141 – „Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур”;
114. КП № 143 – „Трансуретрална простатектомия”;
115. КП № 144 – „Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения”;
116. КП № 145 – „Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища”;
117. КП № 146 – „Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система”;
118. КП № 147 – „Оперативни процедури върху мъжка полова система”;
119. КП № 148 – „Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност”;
120. КП № 149 – „Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност”;
121. КП № 150 – „Оперативни процедури при инконтиненция на урината”;
122. КП № 151 – „Реконструктивни операции в урологията”;
123. КП № 152 – „Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища”;
124. КП № 153 – „Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища”;
125. КП № 154 – „Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност”;
126. КП № 155 – „Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност”;
127. КП № 158 – „Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани”;
128. КП № 159 – „Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система”;
129. КП № 160 – „Нерадикално отстраняване на матката”;
130. КП № 162 – „Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи”;
131. КП № 163 – „Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи” - без деца до 9-годишна възраст за процедура с код 71.71;
132. КП № 164 – „Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената” - без деца до 9-годишна възраст за процедура с код 70.79”;
133. КП № 165 – „Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход”;
134. КП № 166 – „Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената”;
135. КП № 169 – „Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок”;
136. КП № 170 – „Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването”;
137. КП № 171 – „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години”;
138. КП № 172 – „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години”;
139. КП № 173 – „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години”;
140. КП № 174 – „Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години”;
141. КП № 175 – „Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години”;
142. КП № 176 – „Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години”;
143. КП № 177 – „Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години”;
144. КП № 178 – „Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години”;
145. КП № 179 – „Оперативни процедури върху апендикс”;
146. КП № 180 – „Хирургични интервенции за затваряне на стома”;
147. КП № 181 – „Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство”;
148. КП № 182 – „Оперативни процедури при хернии”;
149. КП № 183 – „Оперативни процедури при хернии с инкарцерация”;
150. КП № 184 – „Конвенционална холецистектомия”;
151. КП № 185 – „Лапароскопска холецистектомия”;
152. КП № 186 – „Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища”;
153. КП № 187 – „Оперативни процедури върху черен дроб” - в условия на спешност за процедура с код: 50.61;
154. КП № 188 – „Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест”;
155. КП № 189 – „Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност” - само в условия на спешност при остър панкреатит - код 52.22;
156. КП № 190 – „Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност”;
157. КП № 191.1 – „Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години”;
158. КП № 191.2 – „Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години”;
159. КП № 192 – „Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции”;
160. КП № 193 – „Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1” - без процедури с код: 92.21 и 92.29;
161. КП № 194 – „Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия”;
162. КП № 195 – „Оперативно лечение при остър перитонит”;
163. КП № 196 – „Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси”;
164. КП № 197 – „Консервативно лечение при остри коремни заболявания”;
165. КП № 198 – „Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани” – за възраст над 18 години;
166. КП № 199.1 – „Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания”;
167. КП № 199.2 – „Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания”;
168. КП № 200 – „Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния”;
169. КП № 202 – „Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност”;
170. КП № 204 – „Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение”;
171. КП № 205 – „Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение”;
172. КП № 208 – „Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми” - за възраст над 18 години – клиничната пътека ще се изпълнява в хирургия и неврология като цяло, а в ортопедия само за диагнози с код: S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и S32.70; за възраст под 18 години - клиничната пътека ще се изпълнява в хирургия като цяло, а в ортопедия - само за диагнози с код: S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.0, S22.10, S23.3, S32.00 и S32.70;
173. КП № 209 – „Хирургично лечение при травма на главата”;
174. КП № 210 – „Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение” – клиничната пътека ще се изпълнява в ОО, само за процедури с код: 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.74, 04.75, 04.76 и 05.29;
175. КП № 212 – „Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност”;
176. КП № 216 – „Спешни състояния в гръдната хирургия” - за възраст над 18 години;
177. КП № 217.1 – „Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник”;
178. КП № 217.2 – „Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става”;
179. КП № 217.3 – „Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксация на таза, горни и долни крайници”;
180. КП № 218 – „Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става”;
181. КП № 219 – „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност”;
182. КП № 220 – „Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност”;
183. КП № 221 – „Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност”;
184. КП № 222 – „Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник” - без процедури с код: 86.93, 86.66 и 86.61;
185. КП № 223 – „Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош”;
186. КП № 224 – „Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години”;
187. КП № 225 – „Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност” - клиничната пътека ще се изпълнява в отделение по УНГ без процедури с код: 16.51, 21.83, 38.32, 76.44, 86.74, 76.91, 86.72, 86.73, 86.81;
188. КП № 226 – „Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност” – клиничната пътека ще се изпълнява в отделение по УНГ само за процедури с код: 21.84, 21.85, 21.87, 21.89, 25.2, 26.30, 26.31, 27.32, 27.42, 27.43, 27.56, 27.57, 27.59, 31.29, 38.82, 39.31, 40.3, 86.4, 86.63;
189. КП № 227 – „Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност” - клиничната пътека ще се изпълнява в отделение по УНГ без процедури с код: 04.07, 08.23, 08.24, 08.31, 08.32, 08.33, 08.34, 08.35, 08.36, 08.37, 08.38, 08.41, 08.42, 08.43, 08.44, 08.52, 18.29, 18.31, 18.39, 18.71, 18.72, 21.05, 21.82, 21.86, 21.88, 22.53, 22.61, 22.62, 27.31, 27.53, 27.99, 76.65, 76.75, 86.84, 86.89, 97.36;
190. КП № 228 – „Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията”;
191. КП № 229 – „Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област” - клиничната пътека ще се изпълнява в отделение по УНГ без диагнози с код: A69.0, A69.1, K04.4, K04.7, K05.2, K07.6, K10.2, K10.3, K11.2, K11.3, K11.4, K11.6, K11.7, K11.8, L04.0;
192. КП № 230 – „Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област” - клиничната пътека ще се изпълнява в отделение по УНГ само за процедури с код: 18.21, 18.5, 18.6, 27.69, 27.73, 27.79, 86.81 и 86.89;
193. КП № 232 – „Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца”;
194. КП № 235 – „Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)” - без лечебно - възстановителни операции при лица до 5 годишна възраст;
195. КП № 240 – „Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения” – за възраст над 18 години и с гратисен период за болнична аптека до 31.12.2017 година;
196. КП № 241.1 – „Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ” – за възраст над 18 години;
197. КП № 241.2 – „Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР” – за възраст над 18 години;
198. КП № 253 – „Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания”;
199. КП № 254 – „Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето”;
200. КП № 255 – „Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции”;
201. КП № 256 – „Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето”;
202. КП № 257 – „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние”;
203. КП № 258 – „Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система”;
204. КП № 259 – „Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система”;
205. КП № 260 – „Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа”;
206. КП № 261 – „Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия”;
207. КП № 262 – „Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система”;
208. КП № 263 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система”;
209. КП № 264 – „Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции” - за възраст над 18 години;
210. КП № 265 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат”;
211. КП № 999 – „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура”;