МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Здравноосигурителни фондове

1. "Дженерали закрила" АД
2. ЗОФ "Европа" АД
3. "Юнайтед Здравно Осигуряване" ЕАД
4. ЗФ "Вайс Медика" АД
5. ЗОК "България здраве" АД
6. "Общинска здравноосигурителна каса" АД
7. ДОМ "Здраве" АД
8. ОЗФ "Доверие" АД
9. ДЗИ "Здравно осигуряване" АД
10. ЗОД "Булстрад здраве" АД
11. ЗОК "Надежда "АД
12. ЗОФ "Медико 21" АД
13. ЗОК ЦКБ АД
14. "Евроинс ЗО" АД