МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Открит здравно консултативен център за майчино и детско здраве

В МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - гр. Габрово считано от 21.09.2015 г е създаден Здравно консултативен център за майчино и детско здраве
Центъра е разположен на втори етаж в АГ комплекс, приемно консултативни кабинети, кабинет № 2
с работно време от 8:00 до 16:30 ч делнични дни
Тел за връзка: моб. тел: 0888 72 88 38
е mail: programa_mbalgabrovo©abv.bg

За повече информация:

Допълнителна информация за центъра
Правила
График