МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Свободни работни места

Свободни работни места в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД ГабровоЛекари:
1. Лекар, анестезиология и интензивно лечение - 2
2. Лекар, образна диагностика - 1
Заплащане – по договаряне.


Медицински специалисти:
1. Медицинска сестра за Отделение по медицинска онкология - 3
2. Медицинска сестра за Отделение по анестезиология и интензивно лечение - 6
3. Медицинска сестра за Вътрешно отделение - 4
4. Медицинска сестра за Отделение по педиатрия - 5
5. Медицинска сестра за Хемодиализа - 5
6. Медицинска сестра за Спешно отделение - 5
7. Медицинска сестра за Отделение по хирургия - 4
8. Медицинска сестра за Кардиологично отделение - 4
9. Медицинска сестра за Отделение по ортопедия и травматология - 2
10. Медицинска сестра за Отделение по кожни и венерични болести - 1
11. Медицинска сестра за Отделение по нервни болести - 3
12. Медицинска сестра за Отделение по очни болести - 3
13. Медицинска сестра за Отделение по ушно-носно-гърлени болести - 1
14. Акушерка за Отделение по акушерство и гинекология - 2
15. Акушерка за Отделение по неонатология - 1
16. Медицински лаборант за Клинична лаборатория - 1
17. Медицински лаборант за Отделение по клинична патология - 1Санитари:
1. Санитар за Вътрешно отделение - 3
2. Санитар за Отделение по хирургия - 1