МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Свободни работни места

Свободни работни места в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД ГабровоЛекари:
1. Лекар, анестезиология и интензивно лечение - 2
2. Лекар, образна диагностика - 1
Заплащане – по договаряне.


Медицински специалисти:
1. Медицинска сестра за Отделение по медицинска онкология - 1
2. Медицинска сестра за Отделение по анестезиология и интензивно лечение - 4
3. Медицинска сестра за Вътрешно отделение - 2
4. Медицинска сестра за Отделение по педиатрия - 4
5. Медицинска сестра за Хемодиализа - 2
6. Медицинска сестра за Спешно отделение - 3
7. Медицинска сестра за Отделение по хирургия - 3
8. Акушерка за Отделение по акушерство и гинекология - 2
9. Медицински лаборант за Клинична лаборатория - 3
10. Медицински лаборант за Отделение по клинична патология - 1Санитари:
1. Санитар за Операционен блок - 1
2. Санитар за Вътрешно отделение - 1
3. Санитар за Отделение по ортопедия и травматология - 1
4. Санитар за Отделение по хирургия - 1