МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Болнична аптека

В аптеката се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и санитарно-хигиенни средства, онколекарства.
Приготвят се екстемпорални лекарствени форми.

Управител на болничната аптека маг. фарм. Антон Краев

Болнична аптека -лекарства 066 899 687 от 8 до 16:30 часа
Болнична аптека –мед. изделия 066 899 688 от 8 до 16:30 часа