МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Отделение по медицинска онкология

Диагностициране, стадиране и лечение на пациенти с онкологиччни заболявания, ежедневна химиотерапия, изписване на лекарства за амбулаторно лечение на онкоболни пациенти.

Началник отделение 066 899 627 от 8 до 14 часа
Лекари 066 899 628 от 8 до 14 часа
Медицински специалисти 066 899 629 от 8 до 19 часа
Манпулационнна 066 899 630 от 8 до 19 часа
Приемен кабинет 066 899 631 от 8 до 14 часа
Медицински серетар 066 899 632 от 8 до 14 часа

тел. 066/860 356
Старша медицинска сестра Силвия Гочева
Началник отделение д-р Бонка Попова