МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Отделение по медицинска онкология

Диагностициране, стадиране и лечение на пациенти с онкологиччни заболявания, ежедневна химиотерапия, изписване на лекарства за амбулаторно лечение на онкоболни пациенти.

Началник отделение 066 899 627 от 8 до 14 часа
Лекари 066 899 628 от 8 до 14 часа
Медицински специалисти 066 899 629 от 8 до 19 часа
Манпулационнна 066 899 630 от 8 до 19 часа
Приемен кабинет 066 899 631 от 8 до 14 часа
Медицински серетар 066 899 632 от 8 до 14 часа

тел. 066/860 356
Старша медицинска сестра Силвия Гочева
Началник отделение д-р Бонка Попова