МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Отделение по кожни и венерически болести

Извършва диагностика и лечение на остри и хронично обострени кожни и венерически заболявания и Лаймска болест. Изпълнява диспансерна функции за Габровска област. Прилага фототерапия и оперативна дерматовенерология.

Старша медицинска сестра Десислава Ненова
Началник отделение д-р Красимира Йорджева


Началник отделение 066 899 645 от 8 до 14 часа
Лекари 066 899 646 от 8 до 14 часа
Медицински специалисти 066 899 647 от 8 до 19 часа
Приемно конкултативен кабинет 066 899 648 от 8 до 14 часа