МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Отделение по кожни и венерически болести

Извършва диагностика и лечение на остри и хронично обострени кожни и венерически заболявания и Лаймска болест. Изпълнява диспансерна функции за Габровска област. Прилага фототерапия и оперативна дерматовенерология.

Старша медицинска сестра Десислава Ненова
Началник отделение д-р Красимира Йорджева


Началник отделение 066 899 645 от 8 до 14 часа
Лекари 066 899 646 от 8 до 14 часа
Медицински специалисти 066 899 647 от 8 до 19 часа
Приемно конкултативен кабинет 066 899 648 от 8 до 14 часа