МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Микробиологична лаборатория

Осъществява широкоспектърна биологична диагностика. Оборудвана е оптимално с необходимата апаратура за тази дейност. Извършват се изследвания за Хепатит B, C и СПИН.

Началник отделение 066 899 666 от 8 до 14 часа
лаборанти 066 899 667 от 8 до 14 часа

Старши медицински лаборант Елисавета Христова
Началник отделение д-р Антонина Катранджиева