МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Отделение по акушерство и гинекология

Отделението разполага с нови апарати за ултразвуково изследване, кардиотокограф и с техника, която осигурява възможности за съвременна оперативна дейност. Извършват се и лапароскопски гинекологични операции.
В отделението постъпват бременни за раждане по нормален и оперативен път.
Хоспитализират се болни за диагноза и лечение на възпалителни заболявания, доброкачествени и злокачествени новообразувания на маточната шийка, яйчниците, пластични операции, диагноза и лечение на ектопична бременност, стерилитет, прекъсване на бременност, пробно абразио.

Началник отделение 066 899 658 от 8 до 14 часа
Старша акушерка 066 899 659 от 8 до 14 часа
Родилна зала 066 899 710 денонощно
Акушерки 066 899 661 от 8 до 19 часа
моб. тел. 0877 735 818
Старша акушерка Иванка Стефанова
Началник отделение д-р Ангел Анчев