МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Инфекциозно отделение

Разположено е в напълно обновена и модерно оборудвана база. Извършва диагностика и лечение на чревни инфекции, остри вирусни хепатити, капкови инфекции, невроинфекции. Има възможности за интензивно наблюдение на тежко болни и болни с особено опасни инфекции.

Началник отделение 066 899 615 от 8 до 14 часа
Лекари /медицински сестри 066 899 616 от 8 до 19 часа

Старша медицинска сестра Милена Ставрева
Началник отделение д-р Майя Райкова