МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Отделение по нервни болести

Дейности: извършва диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри и хронично обострени неврологични заболявания, остри мозъчно-съдови заболявания. Отделението използва модерни диагностични методи - електроенцефалография, електромиография и Доплерово сонографско изследване.

Началник отделение 066/899 638 от 8 до 14 часа
Лекари 066/899 639 от 8 до 14 часа
Медицински сестри 066/899 640 от 8 до 19 часа
моб. тел. 0882 732 797
Старша медицинска сестра Елисавета Иванова
Началник отделение д-р Николай Влаев
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери