МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Ушно-носно-гърлени болести

В отделението се извършват пълен обем диагностични дейности, консервативно и оперативно лечение на заболяванията на ушите, носа и гърлото. Разполага със собствена операционна зала.
Оборудвано е с аудиометър за изследване състоянието на слуховия анализатор.
Д-р Тодор Попов, дм е консултант към отделение по УНГ болести на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово. Благодарение на колаборацията с екипа на отделението и в частност д-р Димитър Димитров, вече голям брой болни получиха решение на техните здравословни проблеми от страна на УНГ органите в съответствие на най-високите медицински стандарти.
Д-р Тодор Попов, дм е асистент към катедрата по УНГ болести към Медицински Университет – София, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Преминал е многобройни хирургични курсове и специализации във водещи клиники в Англия, Германия, Италия и много други. Негови сфери на дейност са:
Оперативно лечение на онкологични заболявания на главата и шията – карцином на ларинкс/хипофаринкс/орофаринкс, метастатичен процес в шията, назофарингеални карциноми и др.
Ендоскопски операции на носната кухина и синусите – оперативно лечение на носна полипоза, хроничен синуит, остър синуит неповлияващ се от консервативно лечение.
Септопластика и ендоназална електрокаутеризация на носните конхи при затруднено носно дишане.
Хирургия на ухото.
Оперативно лечение на стенози на горните дихателни пътища (ларинкс и шийна част на трахеята).


Лекари 066 899 643 от 8 до 14 часа
медицински сестри 066 899 644 от 8 до 19 часа
Старша медицинска сестра Мария Хаджиева
Началник отделение д-р Слави Атанасов
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери