МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Ушно-носно-гърлени болести

В отделението се извършват пълен обем диагностични дейности, консервативно и оперативно лечение на заболяванията на ушите, носа и гърлото. Разполага със собствена операционна зала.
Оборудвано е с аудиометър за изследване състоянието на слуховия анализатор.
Д-р Тодор Попов, дм е консултант към отделение по УНГ болести на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово. Благодарение на колаборацията с екипа на отделението и в частност д-р Димитър Димитров, вече голям брой болни получиха решение на техните здравословни проблеми от страна на УНГ органите в съответствие на най-високите медицински стандарти.
Д-р Тодор Попов, дм е асистент към катедрата по УНГ болести към Медицински Университет – София, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Преминал е многобройни хирургични курсове и специализации във водещи клиники в Англия, Германия, Италия и много други. Негови сфери на дейност са:
Оперативно лечение на онкологични заболявания на главата и шията – карцином на ларинкс/хипофаринкс/орофаринкс, метастатичен процес в шията, назофарингеални карциноми и др.
Ендоскопски операции на носната кухина и синусите – оперативно лечение на носна полипоза, хроничен синуит, остър синуит неповлияващ се от консервативно лечение.
Септопластика и ендоназална електрокаутеризация на носните конхи при затруднено носно дишане.
Хирургия на ухото.
Оперативно лечение на стенози на горните дихателни пътища (ларинкс и шийна част на трахеята).


Лекари 066 899 643 от 8 до 14 часа
медицински сестри 066 899 644 от 8 до 19 часа
Старша медицинска сестра Мария Хаджиева
Началник отделение д-р Димитър Димитров
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери