МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Отделение по очни болести

Извършва се оперативно лечение на катаракта с ултразвук, глаукома, клепачи и очни травми.
Консервативно лечение на възпалителни и съдови заболявания.

Лекари 066 899 664 от 8 до 14 часа
Медицински сестри 066 899 665 от 8 до 19 часа

Старша медицинска сестра Недялка Табакова
Началник отделение д-р Цанка Сиромахова

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери