МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Вътрешно отделение

Диагностика и лечение на гастроентерологични, токсикологични и ендокринни заболявания - захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези, надбъбречните жлези, хипофиза и пулмологичи заболявания (лечение на сънна апнея). Лечение на остри усложнения на захарен диабет - провежда профилактика на диабетното стъпало, лечение на острите усложнения на захарния диабет – хипогликемия и кетоацидоза. Лечение на артериална хипертония, палиативни грижи на онкоболни. Обучение на хоспитализирани пациенти по установена програма. Диагностика и лечение на свързаните с диабета състояния, метаболитния синдром, затлъстяване, хиперлипопротеинемия, артериална хипертония.

Началник отделение 066 899 609 от 8 до 14 часа
Лекари сектор 1 066 899 610 от 8 до 14 часа
Лекари сектор 2 066 899 611 от 8 до 14 часа
Медицински специалисти сектор 1 066 899 612 от 8 до 19 часа
Медицински специалисти сектор 2 066 899 613 от 8 до 14 часа
Медицински секретар 066 899 614 от 8 до 19 часа

моб. тел. 0887 766 533
Старша медицинска сестра Павлина Рачева
Началник отделение врид. д-р Красимир Дончев
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери