МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Отделение по хирургия

Извършва се пълния обем хирургична дейност в областта на общата, коремната и спешната хирургия, заболявания на млечната жлеза, щитовидната жлеза както и ендоскопска хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия, детска хирургия и пластична хирургия.
В отделението се лекуват и болни с остри и хронични артериални и венозни заболявания на крайниците, както и съдовите усложнения на диабета – диабетно стъпало.
Операционният блок е изцяло обновен и модернизиран с 6 кондиционирани операционни зали и разполага с лапароскопски набор за миниинвазивна хирургия, електронож, ултразвуков скалпел, аргонплазмен коагулатор, модерен инструментариум и апаратура.
Приемно – консултативният кабинет консултира пациенти за планов прием от 08.00ч. до 18.00ч. в работните дни. Пациенти по спешност се приемат денонощно. Осъществяват се хирургични консултации във всички отделения на болницата. Разполага с ВИП стаи.

Началник отделение 066 899 617 от 8 до 14 часа
Лекари 066 899 618 от 8 до 14 часа
Медицински сестри сектор 1 066 899 619 от 8 до 19 часа
Медицински сестри сектор 2 066 899 620 от 8 до 19 часа
Медицински секретар 066 899 621 от 8 до 14 часа

моб. тел. 0885 775 226
Старша медицинска сестра Павлина Йорданова
Началник отделение д-р Петър Панайотов
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери