МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Клинична лаборатория

Разполага със съвременна апаратура за лабораторни изследвания.
В клиничната лаборатория се извършва широка гама от биохимични изследвания, ПКК с 18 показатели, хемостаза, пълно изследване на урина, кръвногазов анализ, гликиран хемоглобин, химичен анализ на конкременти, анализ на телесни течности, пунктати, хормони, туморни маркери.

Началник отделение 066 899 668 от 8 до 14 часа
Лаборанти/ Регистратура 066 899 669 от 8 до 19 часа
моб. тел. 0882 742 399

Старши медицински лаборант Розиана Дончева
Началник отделение д-р Милена Господинова