МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Неонатологично отделение

В отделението работят много добри специалисти. Лекуват се недоносени деца от Габровска област в сектор със специални грижи.

Лекари 066/899 662
Mедицински специалисти - 066/899 663
Старша акушерка Росица Христова
Началник отделение д-р Анелия Толева-Петрова