МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Отделение по съдебна медицина

Извършват се съдебномедицински експертизи за Габровска област.

Съдебен лекар 066 899 673 от 8 до 14 часа
Старши медицински лаборант Анислав Атанасов
Началник отделение д-р Янко Колев