МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Отделение по урология

Отделението предлага лечение на обструктивни уропатии, бъбречна литиаза, уретеролитиаза, литиаза на пикочния мехур, доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза, тумори и травми на уро - гениталната система. Разполага с напълно обновена база, комфортна обстановка и ВИП стая.
Лекари 066/899 641
Медицински сестри 066/899 642


Старша медицинска сестра Мая Стоянова
Началник отделение д-р Георги Атанасов