МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Отделение по нефрология

Отделението е с много добри традиции като един от първите хемодиализни центрове в страната. Лекува пациенти от цялата Габровска област. Хемодиализното лечение се провежда на денонощен график. Диализен център с 12 хемодиализни поста.

Началник отделение 066/899 633 от 8 до 14 часа
Лекари отделение нефрология 066/899 634 от 8 до 14 часа
Медицински сестри отделение нефрология / медицински секретар 066/899 635 от 8 до 19 часа
Зала хемодиализа 066/899 636 от 8 до 19 часа
Лекари хемодиализа 066/899 637 от 8 до 14 часа

Старша медицинска сестра Габриела Цанкова
Началник отделение д-р Боян Киров

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери