МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Отделение физикална и рехабилитационна медицина

Извършва рехабилитация на пациенти с остри и хронично обострени заболявания – мозъчно-съдови, периферно-нервни, сърдечно-съдови и травматологични заболявания, мануална терапия, лазертерапия. Разполага с фитнес зала с инструктор.

Старши рехабилитатор Ивилина Колева
Началник отделение д-р Галя Влаева

Началник отделение 066 899 649 от 8 до 14 часа
Физиотерапия 066 899 650 от 8 до 14 часа
Салон лечебна физкултура 066 899 651 от 8 до 14 часа