МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Кардиологично отделение

Отделение предлага качествена диагностична и лечебна дейност в областта на кардиологията и ревматологията. В отделението работят квалифицирани лекари по кардиология, ревматология. Към отделението работи катетеризационна лаборатория. Извършват се инвазивни процедури при остър миокарден инфаркт и НАП - Нестабилна ангина пекторалис (продължителна гръдна болка). В отделението се осигуряват интензивни грижи на болни с критични сърдечносъдови заболявания и мониториране на всички жизнени функции. Осигурява се високо качество на здравните грижи от медицински специалисти с натрупан дългогодишен опит. Селектира и насочва подходящи болни за кардиохирургия. Отделението е и база за провеждане на следдипломна квалификация на лекари, специализиращи Кардиология.
Приемът в отделението се осъществява в планов порядък, чрез приемно-консултативния кабинет от 08.00ч. до 18.00ч. всеки ден от понеделник до петък, и в спешен порядък по всяко време. Специалистите от отделението извършват консултации в цялата болница.

Началник отделение 066 899 602 от 8 до 14 часа
Лекари 066 899 603 от 8 до 14 часа
медицински сестри 066 899 604 от 8 до 19 часа
Консултативен кабинет 066 899 605 от 8 до 14 часа

Интензивен сектор
Лекари 066 899 606 от 8 до 14 часа
медицински сестри 066 899 607 от 8 до 19 часа
инвазивна кардиология 066 899 608 от 8 до 14 часа


моб. тел. 0886 753 334
Старша медицинска сестра Ганка Димитрова
Началник отделение д-р Венелин Караколев

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери