МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Педиатрично отделение

Осъществява диагностика и лечение на остри и хронични обострени заболявания, интензивно лечение, ехографски диагностични процедури, ЕКГ.
Разполага с модерно оборудван Приемно-консултативен кабинет, ЕКГ апарат, абдоминален ехограф и ехокардиограф.
Приятно оформен интериорен дизайн.

Началник отделение 066 899 654 от 8 до 14 часа
Лекари 066 899 655 от 8 до 14 часа
Медицински сестри 066 899 656 от 8 до 19 часа

Старша медицинска сестра Райна Генчева
Началник отделение д-р Светла Пашова