МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Отделение по образна диагностика

Разполага със спирален скенер, дигитален графичен рентгенов апарат, стационарни рентгенови апарати, подвижни рентгенови апарати и мамограф.
Извършва контрастни изследвания. Осигурява 24 часов режим на работа.

Началник отделение, лекари 066 899 676 от 8 до 14 часа
Лаборанти 066 899 677 от 8 до 19 часа
Скенер 066 899 678 от 8 до 14 часа
ядрено магнитен резонанс 066 899 679 от 8 до 14 часа

Старши медицински лаборант Кремена Димитрова
Началник отделение д-р Светлана Петкова

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери