МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерически болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия ТЕЛК
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Отделение по образна диагностика

Разполага със спирален скенер, дигитален графичен рентгенов апарат, стационарни рентгенови апарати, подвижни рентгенови апарати и мамограф.
Извършва контрастни изследвания. Осигурява 24 часов режим на работа.

Началник отделение, лекари 066 899 676 от 8 до 14 часа
Лаборанти 066 899 677 от 8 до 19 часа
Скенер 066 899 678 от 8 до 14 часа
ядрено магнитен резонанс 066 899 679 от 8 до 14 часа

Старши медицински лаборант Кремена Димитрова
Началник отделение д-р Светлана Петкова

Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери