МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Спешно отделение

Обособено е в обновени интериорно помещения, обособен кабинет по детски болести, противошокова зала, разполага с оборудване за кардиопулмонална ресуститация. Разполага с 4 легла за наблюдение 24 часа.
Работи 24 часа.

Старши мед. сестра Надежда Аврамова
Началник отделение д-р Цветан Христов

Приемен кабинет 066 899 652 24 часа
Лекари 066 899 653 24 часа